Monday, 16 August 2010

Pengertian Zoologi

Zoologi adalah ilmu pengetahuan tentang hewan. Botani adalah ilmu pengetahuan tentang tumbuhan. Zoologi dan botani bersama-sama membentuk biologi (ilmu hayat). Asas-asas terpenting dalam ilmu hayat berlaku baik pada hewan maupun tumbuhan. Asas-asas terpenting itu adalah: hewan dan tumbuhan mempunyai siklus hidup; keduanya makan dan bergerak, tumbuh dan berkembang, serta berlipat ganda. Namun, dalam wawasan zoology terdapat fakta dan asas-asas tambahan yang hanya berlaku pada hewan saja seperti antara lain mempunyai indera, kemampuan bersuara dan kejiwaan (psike) seperti yang kita jumpai pada kera dan anjing.

Biologi adalah ilmu pengetahuan tentang benda hidup. Benda hidup merupakan salah satu fenomenon alam. Beberapa contoh ilmu pengetahuan lain yang termasuk ilmu pengetahuan alam adalah: geologi (—struktur tanah), mineralogi (—substansi kulit bumi), fisiografi (—sifat dan tanda tanah), dan meteorologi (—iklim dan cuaca). Ilmu pengetahuan alam dibedakan atas ilmu pengetahuan fisika dan kimia. Ilmu pengetahuan fisika membicarakan tentang sifat dan khasiat benda, sedang ilmu kimia membicarakan tentang konstitusi atau susunan benda.

0 comments:

 

Copyright © 2010 Science

Template N2y Suka-Suka by Nano Yulianto